De toekomst van recreatiegebied Vlietland

Vlietland B.V. heeft een overeenkomst getekend met een onderneming die is opgericht door de hierin samenwerkende bedrijven Kondor Wessels Vastgoed en DGI – ten behoeve van de gebiedsontwikkeling voor 222 recreatiewoningen in het watersport- en recreatiegebied Vlietland. 

Vlietland B.V. heeft als ontwikkelaar en exploitant van Vlietland (waarvoor de rechten in 1983 verworven zijn) ten aanzien van de bestaande en nieuwe voorzieningen in Vlietland overeenstemming bereikt (door middel van een erfpachtcontract voor meer dan 100 jaar) met de provincie Zuid-Holland als eigenaar van de gronden in Vlietland.

Uit het nieuwe bestemmingsplan blijkt dat de inrichting van Vlietland in vergelijking tot de huidige situatie wordt verbeterd ten behoeve van de dagrecreatie. De huidige dagrecreatieve faciliteiten blijven behouden en worden uitgebreid met nieuwe fiets- en voetpaden, nieuwe stranden, een nieuw watergangenstelsel, meer toegankelijke oeverlengte, meer en betere toiletvoorzieningen, extra parkeerplaatsen alsmede andere recreatie mogelijkheden waaronder voorzieningen voor sport en spel (die inmiddels al voor een belangrijk deel zijn gerealiseerd). 

Naast de genoemde en reeds bestaande faciliteiten voorziet het bestemmingsplan in de realisatie van nieuwe restaurants en horeca uitgiftepunten, een aanlegplaats voor een historisch schip en een rondvaartboot. Hierover worden door Vlietland B.V. gesprekken gevoerd met ter zake deskundige ondernemingen. Voor de aanvankelijk in en naast Vlietland geplande 18 holes golfbaan is onvoldoende ruimte overgebleven als gevolg van de aanleg van de Rijnlandroute.

Ter voorkoming van overlast van de Rijnlandroute en de op- en afritten naar en van de naastgelegen A4 zullen hoge geluid- en zichtwerende wallen aangelegd worden in het uiterste noordoosten van Vlietland. Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben begin dit jaar unaniem een motie aangenomen die moet bewerkstelligen dat er binnen twee jaar geluid- en zichtwerende schermen worden aangelegd langs de A4 ter hoogte van Vlietland en de Vogelplas Starrevaart.

De verdere inrichting van Vlietland zal zorgen voor extra werkgelegenheid, een positief economisch effect op de regio en verhoogde aantrekkelijkheid voor het wonen en werken in het westelijk deel van Zuid-Holland in het algemeen en Leidschendam Voorburg, Voorschoten, Leiden, Den Haag, Wassenaar, Zoeterwoude, Rijswijk, Oegstgeest, Leiderdorp en Zoetermeer in het bijzonder.

Informatie & Contact

Neem hiervoor direct contact op met de bedrijven en verenigingen die op deze website staan.

In de groei

‘s Zomers is het druk in Vlietland. Teneinde het gebied het hele jaar door goed te laten gebruiken is er begonnen met de verdere inrichting van het gebied. Extra sport-, recreatie- en verblijfs­voorzieningen zullen Vlietland binnen enkele jaren één van de meest veelzijdige en aantrekkelijke recreatiegebieden van Nederland maken.

Recreatiecentrum Vlietland B.V

Recreatiecentrum Vlietland B.V is de overkoepelende organisatie voor de bedrijfsmatige ontwikkeling en exploitatie van Vlietland. Directeur is dhr. A.S. (Bart) Carpentier Alting. E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

NB: Vlietland is de enige juiste naam voor het recreatiegebied aan de Vliet tegenover Voorschoten en gelegen tussen Leiden en Leidschendam.

Vlietlanden is een natuurgebied bij Vlaardingen dat beheerd wordt door de vereniging Natuurmonumenten.

Website beheer www.mchl.nl